Kennisloket

 

(Het kennisloket wordt binnenkort vernieuwd, zodat informatie gemakkelijker te vinden is)

Presentaties

 
Masterclass 2018 (Prof. Postmes)
Nationaal Programma 2018
Show More

Rapporten

 
Veilig huis een veilig thuis
Maart 2019
Aanpak gezondheisgevolgend aardbevingen
Maart 2019
Jaarrapportage klachten schade
2018
Rapport Gronings Perspectief
November 2018
Communicatie & Afhandeling
Mei 2018
Gas uit Groningen
Augustus 2017
KADO Burgerpeiling
Januari 2016
Enquête Kwaliteit Leven
December 2014
Show More

Verslagen

 
Kennisagenda Kennisplatform 2019
Symposium Gaswinning 2018
15 november 2018
Sfeerverslag Kenniscongres 2018
Kennistafel juni 2018
Pilot kennistafel juni 2017
Show More

Literatuurstudies

 
Gevolgen Bodembeweging 2018
Show More

Critical Review

 

Critical Reviews

Regionale economie
Januari 2019
Dreigings- en risicokaarten
Maart 2018
Waarde erfgoed
Juli 2018
Woningwaarde
Maart 2017
Show More
Kennisagenda 2019

april 2019

Actuele kennisvragen

Kennisagenda 2019

april 2019

Actuele kennisvragen

Actuele kennisvragen

Masterscriptie

Blogs

 
The loop of Insecurity 2018
Show More
 
Sverre van Klaveren (WUR) 2019
Show More

Wetenschappelijke artikelen

 
Show More

© 2021 Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen  |  Created by StudioTW