Kernactiviteiten

Organiseren kennistafels 

Wij brengen onderzoekers, bewoners, professionals, ondernemers, en bestuurders samen die betrokken zijn bij het genereren van onderzoek en kennis gerelateerd aan de hoofdthema’s van het Kennisplatform. Dit doen wij door middel van het organiseren van meerdere kennistafels* per jaar. Deze kennistafels hebben als doel overzicht te geven van bestaande kennis en niet bestaande kennis middels het bediscussiëren van urgente vraagstukken. Daarnaast halen wij tijdens deze kennistafels kennis en vragen op ten behoeve van het opstellen van een kennisagenda (zie hieronder).

 

Delen kennis via online kennisloket

Via ons online kennisloket delen wij actief kennis over de gaswinning en de gerelateerde aardbevingsproblematiek. Denk aan rapporten, verslagen van onze kennistafels, blogs, presentaties en literatuurstudies. Het doel hiervan is informatie overzichtelijk te ordenen en zo duidelijkheid te verschaffen.

Uitvoeren van een literatuurstudie 

Wij voeren jaarlijks een literatuurstudie uit. Deze geeft op een toegankelijke manier de huidige stand van kennis weer over de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en de aardbevingen in Groningen. 

Opstellen kennisagenda

Wij stellen jaarlijks een kennisagenda op waarin niet bestaande- en nog te onderzoeken kennis is vastgelegd. Deze kennisagenda geeft overheden en organisaties handvatten om in de toekomst onderzoek te programmeren en te stimuleren naar urgente vraagstukken omtrent de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en aardbevingen in Groningen. 

 

Organiseren kenniscongres

Ieder jaar organiseren wij een openbaar congres, toegankelijk voor een breed publiek van bewoners tot deskundigen. Er wordt zowel bestaande als nieuwe kennis over het Groningse aardbevingsdossier gedeeld. Dit congres organiseren wij in samenwerking met het Kennisplatform Bouwen en Versterken. 

Organiseren Kenniscafé

Wij organiseren periodiek een Kenniscafé. Het café is toegankelijk voor een breed publiek van bewoners tot deskundigen. In een informele setting wordt kennis gedeeld en is er de mogelijkheid om te netwerken.

© 2020 Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen  |  Created by StudioTW