top of page
Kernactiviteiten kennisplatform kennis delen gaswinning Groningen.jpg

Kernactiviteiten

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen heeft verschillende kerntaken: 

  • Het verzamelen, overzichtelijk maken en duiden van kennis

  • Het creëren van een overzicht van kennislacunes

  • Het delen van kennis en publiek maken van resultaten

Verschillende activiteiten dragen bij aan het vervullen van deze kerntaken. 

Opstellen van een kennisoverzicht 

We schrijven en publiceren om het jaar een kennisoverzicht. Deze geeft op een toegankelijke manier de huidige stand van kennis weer over de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en de aardbevingen in Groningen. 

Organiseren evenementen

Met het organiseren van openbare bijeenkomsten brengen we onderzoekers, bewoners, professionals, ondernemers en bestuurders samen die betrokken zijn bij het genereren van onderzoek en kennis gerelateerd aan de hoofdthema’s van het Kennisplatform. Dit doen we bijvoorbeeld in de vorm van een kenniscafé, waarbij in een informele setting kennis wordt gedeeld en er de mogelijkheid is tot netwerken of bijvoorbeeld in de vorm van een online webinar. 

 

Organiseren Kenniscongres

Ieder jaar organiseren wij een openbaar congres, toegankelijk voor een breed publiek van bewoners tot deskundigen. Er wordt zowel bestaande als nieuwe kennis over het Groningse gaswinningsdossier gedeeld.

Kennisloket

Naast het actief organiseren van kennisbundeling en kennisoverdracht, is het Kennisplatform ook bereikbaar voor belanghebbenden om op verzoek vragen te beantwoorden. Het Kennisplatform fungeert als een kennisloket binnen het netwerk. Binnen deze functie passen verschillende activiteiten voor het Kennisplatform.

  • Het Kennisplatform is beschikbaar voor consultaties voor partijen binnen het netwerk.

  • We verzorgen op verzoek lezingen, bijvoorbeeld om de resultaten uit het kennisoverzicht te presenteren.

  • Het Kennisplatform organiseert critical reviews. Dit zijn open dialogen tussen wetenschap, bestuur, professionals en samenleving, waarmee onderzocht wordt of er kennis beschikbaar is, of deze kennis bruikbaar is en of en hoe deze kennis toegepast wordt.       

bottom of page