top of page
Kennisplatform over maatschappelijke impact gaswinning groningen.jpg

Missie​

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen verzamelt en deelt kennis en onderzoek dat relevant is voor sociaal-maatschappelijk beleid in het Groningse gaswinningsgebied. We brengen mensen en kennis samen. Daarmee draagt het Kennisplatform indirect bij aan de voortdurende verbetering van beleid.

Visie

We streven naar een samenleving waar industrie, staat en maatschappij in harmonie zijn. 

 

Kernwaarden

Het Kennisplatform is onafhankelijk. We behartigen geen belangen en kiezen geen positie in beleidskwesties. Onze rol is om samen met de belanghebbenden (wetenschappers, beleidsmakers, burgers, professionals en bestuurders van (maatschappelijke) instellingen), de beste kennis op dit gebied te verzamelen, duiden en doeltreffend te verspreiden. We zijn toegankelijk en staan open voor iedereen die geïnteresseerd is in of wil bijdragen aan de ontwikkeling van kennis over de maatschappelijke kwesties in Groningen. We hebben een open houding naar de verschillende en vaak tegengestelde belangen die spelen in het gaswinningsdossier. 

Ambitie

Het Kennisplatform heeft als doel het creëren van aandacht voor de sociaal-maatschappelijke impact in het mijnbouwbeleid. Rond dit doel stimuleert het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen samenwerkingsverbanden, co-creatie en een divers netwerk.

 

Voor de langere termijn reikt onze ambitie verder dan Groningen. We willen met de ervaringen, inzichten en kennis uit het 'gaswinningsdossier Groningen' ook bijdragen aan beleid met betrekking tot de maatschappelijke gevolgen van mijnbouw elders in Nederland, Europa en de rest van de wereld. De provincie Groningen ondervindt die effecten nu maar deze kunnen elders wellicht voorkomen worden. Daarnaast willen wij ons als Kennisplatform inzetten voor transities na rampen en het voorkomen van slow onset disasters. Terwijl er over de hele wereld nog heel veel fossiele energie wordt gewonnen wil de provincie voorop gaan lopen in de transitie naar duurzame(re) energie. De inzichten en lessen van deze transitie in Groningen kunnen gebruikt worden binnen en buiten de provincie.

 

N.B. Het kennisplatform is geen onderzoeksinstituut en voert geen ‘primair’ onderzoek uit dat nieuwe inzichten geeft. Het kennisplatform voert wel ‘secundair’ onderzoek uit dat gebruik maakt van bestaande kennis om overzichten te geven en kennis te duiden.

bottom of page