Overzicht Critical Reviews 

De aardbevingsproblematiek is een brij van complexe vraagstukken waarover soms flinke meningsverschillen zijn tussen wetenschappers, overheden, bedrijven, maatschappelijke instanties en bewoners. Een Critical Review is een innovatieve manier om verschillende betrokkenen over een specifiek onderwerp met elkaar in dialoog te laten treden en zo verschillende perspectieven en benaderingen inzichtelijk te maken. Doelen zijn: een helder verslag van punten waarover consensus bestaat en waarover juist niet, uitleg over de redenen voor meningsverschillen en een advies voor de (nabije) toekomst.

 

Een Critical Review brengt dus partijen bij elkaar en draagt bij aan de kennis over een lopend vraagstuk. Er worden zoveel mogelijk belanghebbenden uitgenodigd om deel te nemen.

Wie organiseert de Critical Review?

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de opdracht gegeven om een serie Critical Reviews te organiseren. De RUG vindt het van groot belang dat de organisatie onafhankelijk is. Daarvoor heeft de RUG een onafhankelijk voorzitter en organisator aangesteld. De RUG bewaakt de inhoud en de kwaliteit van het proces en zorgt voor reflectie en evaluatie na afloop.

Download hieronder alle Critical Reviews:

------

Juni 2020

#5 - Over de benutting van kennis in de versterking

------

Januari 2019

#4 - Over de regionale economie

------

Juli 2018

#3 - Over de regionale economie

------

Maart 2018

#2 - Over de ontwikkeling, inhoud en toepassing van

dreigings- en risicokaarten

------

Maart 2017

#1 - Over onderzoek naar de ontwikkeling van woningwaarde

in het aardbevingsgebied

------

© 2020 Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen  |  Created by StudioTW