top of page
Sloop nieuwbouw gaswinning aardbevingen Groningen.jpg

Partners

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen wordt gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Rijksuniversiteit Groningen,  Hanzehogeschool Groningen, CMO STAMM/Sociaal Planbureau Groningen en GGD Groningen hebben het Kennisplatform gezamenlijk opgericht.   

Het team, ondergebracht bij de Rijksuniversiteit Groningen (penvoerder), is de organiserende kracht van het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen. Zij organiseren kennisoverdracht en faciliteren hierin het netwerk, belanghebbenden en betrokken onderzoekers. 

Stuurgroep

De stuurgroep is de strategische kracht achter het Kennisplatform. De stuurgroep wordt gevormd door vertegenwoordigers van de organisaties waaruit het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen voortkomt: 

  • Voorzitter dr. Bert Wiersema, Rijksuniversiteit Groningen; 

  • Dr. Elles Bulder, Hanzehogeschool Groningen;

  • Roos Jelier, CMO STAMM/Sociaal Planbureau Groningen.

Klankbordgroep

De klankbordgroep wordt geconsulteerd over inhoudelijke vraagstukken en denkt mee over de activiteiten van het Kennisplatform.

We zijn op dit moment bezig een klankbordgroep samen te stellen.

Samenwerking

We werken actief samen andere partijen. Ben je geïnteresseerd in een samenwerking met ons? Neem gerust contact met ons op.

Zo werken we onder andere samen met Kennisplatform BuildinG. Het doel van dit platform is om kennisopbouw en kennisdeling over toekomstbestendig bouwen en versterken te stimuleren en de kennis over de aardbevingsproblematiek voor iedereen toegankelijk te maken.

university-of-groningen.png
hanzehogeschool-logo-png-transparent.png
CS-logo_black.png
bottom of page