top of page

Kennis over maatschappelijke gevolgen van gaswinning en aardbevingen nu online inzichtelijk 

27 februari 2019

Groningen – Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen heeft haar website gelanceerd. Op www.kennisplatform.nl wordt doorlopend kennis over de maatschappelijke gevolgen van gaswinning en de aardbevingen in Groningen geplaatst.

 “We vinden het belangrijk dat de kennis over de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning inzichtelijk is voor geïnteresseerden. Dit doen we door verschillende onderzoeken van kennisinstellingen en instanties te bundelen op deze kenniswebsite”, aldus Nienke Busscher, projectcoördinator van het platform. “De omvangrijkheid en complexiteit van het dossier rondom gaswinning en bodembeweging is enorm. Door inzichtelijk te maken wat we weten, wordt kennis toegankelijk en daarmee beter bruikbaar”, vervolgt zij.

Het Kennisplatform organiseert bijeenkomsten en openbare congressen waarin kennis wordt gedeeld. Daarnaast stelt het Kennisplatform jaarlijks een overzicht op van bestaande artikelen. Dit overzicht en de activiteiten van het platform zijn te vinden op de website. Ook stelt het Kennisplatform een kennisagenda samen met onderzoeksvragen, zodat gerichter onderzoek gedaan kan worden. Vier thema’s staan centraal bij de activiteiten van het Kennisplatform: het stimuleren van persoonlijke weerbaarheid, een gezonde en leefbare woonomgeving, economische en maatschappelijke vitaliteit en het herstellen van vertrouwen in onderlinge verbanden, regels en structuren.

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen is sinds april 2018 actief en is een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, CMO STAMM/Sociaal Planbureau Groningen en GGD Groningen. De initiatiefnemer is Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

bottom of page