top of page
Groningen in beeld

Over maatschappelijke impact en de toekomst

RUG_Stedum_voorjaar2023-2-WEB.jpg inwoners Groningen, vertrouwen, schade, immateriele schade, maatschappelijke gevolgen, Groningen, provincie Groningen, Cultureel erfgoed, Groninger Bodembeweging, Groningen gasveld, overheid, ramp, fossiel, energie, economie, versterking, compensatie

De parlementaire enquête, het rapport Groningers boven gas en de daaropvolgende kabinetsreactie hebben ervoor gezorgd dat er meer landelijke aandacht is voor de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning. Groningen is eindelijk meer in beeld. 

 

Tijdens dit congres, dat plaatsvond op donderdag 23 november, stonden deze ontwikkelingen centraal. Daarnaast presenteerden we ons nieuwe boek Inzicht in impact. Hierin geven we een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen in het gaswinningsdossier. Naast een kennisoverzicht, met een reflectie op Nij begun, en Impact in beeld, bestaande uit interviews en foto’s, bevat het boek acht essays geschreven door verschillende onderzoekers. Ze geven verdieping in onderbelichte thema’s en delen denkrichtingen voor de toekomst. In verschillende sessies leverden deze onderzoekers vanuit hun expertise een bijdrage aan het congres. Ons doel? Het delen van kennis en het verbinden van wetenschap, beleid en praktijk.

Tijdens de plenaire opening interviewde journalist Arnoud Bodde de auteurs van Inzicht in impact Willemijn Schreuder (Onderzoeker Kennisplatform), Nienke Busscher (Coördinator Kennisplatform) en Tom Postmes (Wetenschappelijk directeur Kennisplatform). Wat is de stand van kennis en hoe kijken zij naar de ontwikkelingen in het dossier? Ook praatte Arnoud met het Kennisplatform over de rol van kennis in het dossier en wat haar toekomstplannen zijn. Vervolgens startte het keuzeprogramma waarin de essayisten uit het boek hun onderzoek en inzichten presenteerden, soms gespiegeld met de ervaringen van professionals uit de praktijk. 

Ronde 1

 

Sessie 1: Crisisaanpak van verschillende rampen en de lessen en toepassing hiervan in Groningen

 • Michel Dückers (Bijzonder hoogleraar Crises, Veiligheid en Gezondheid Rijksuniversiteit Groningen)

 • Merel van Herpen (Beleidsadviseur/onderzoeker ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises)

 

Sessie 2: Brede welvaart en hoe dit concept in de praktijk uitpakt

 • Sierdjan Koster (Adjunct professor in Economische Geografie en Arbeidsmarktdynamiek Rijksuniversiteit Groningen)

 • Aleid Brouwer (Senior onderzoeker en bijzonder hoogleraar Brede Welvaart en Kansen(on)gelijkheid CMO STAMM en Rijksuniversiteit Groningen)

 • Maud Diemer (Programmamanager Gemeente Het Hogeland)

 

Sessie 3: Mijnbouw, water en countermapping in Groningen en Guatemala: de kracht van visualisatie (Interactieve sessie, Engelstalig)

 • Hannah Porada (PhD-onderzoeker Universiteit van Amsterdam)

 • Guadalupe García Prado (Mining Observatory Guatemala)

 • Moderator: Aziza Zijlstra (Onderzoeker Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen)


 

Ronde 2

 

Sessie 1: De zes principes voor vertrouwenwekkend schadebeleid en de nieuwe mogelijkheden in Nij begun  

 • Herman Bröring (Hoogleraar bestuursrecht Rijksuniversiteit Groningen)

 • Georgina Kuipers (Senior onderzoeker, docent en opleidingsmanager bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur)

 • Moderator: Tom Postmes (Wetenschappelijk directeur Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen)

 

Sessie 2: Hoe de gaswinning de Groninger identiteit heeft gevormd en hoe de ervaringen met Experiment Krewerd inzicht geven voor de dorpenaanpak 

 • Hiska Ubels (Senior onderzoeker Leefomgeving in Transitie Hanzehogeschool Groningen)

 • Elisabeth Moolenaar (Docent en onderzoeker Regis University in Denver, Colorado)

 • Moderator: Liesbeth van de Wetering (Programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur voor de Provincie Groningen & Kwartiermaker Strategische Toekomst Agenda Groningen voor de Gemeente Groningen)

 

Sessie 3: Shell in de Niger Delta en Groningen: inzicht en lessen voor de toekomst

 • Obiozo Ukpabi (PhD-onderzoeker Universiteit voor Humanistiek)

 • Nienke Busscher (Coördinator Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen)

 • Moderator: Willemijn Schreuder (Onderzoeker Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen)

bottom of page