top of page

Ooggetuigen van de gaswinning

Het project Ooggetuigen van de gaswinning legt de komende twee jaar de verhalen van ten minste 100 mensen op video vast. Zo wordt de recente geschiedenis aan de hand van persoonlijke verhalen verteld. De afgelopen jaren zijn er al veel verhalen verzameld. Maar niet eerder zijn de getuigenissen van de inwoners en betrokkenen bij de gaswinning op een systematische en wetenschappelijke wijze vastgelegd.

Het op deze manier vastleggen van de verhalen blijkt niet alleen goed voor de verwerking van de mensen die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Het is ook belangrijk voor volgende generaties. Voorbeelden uit het recente verleden laten zien dat nieuwe generaties vragen stellen en gaan graven in het verleden om antwoorden te vinden. Denk aan de derde en vierde generatie Molukkers en de nakomelingen van de de eerste generaties gastarbeiders. Ook de hernieuwde aandacht voor de sluiting van de Limburgse mijnen toont dit aan. Belangrijke redenen om de verhalen in Groningen nu vast te leggen.

Vanuit het Kennisplatform ondersteunen we het project met onze kennis over de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning. We werkten mee aan de opzet van het project, zoals het uitwerken van de onderzoeksopzet en interview protocollen. Ook verzorgen we in april een introductiecollege over het gaswinningsdossier voor het projectteam. Op die manier brengen we het team op de hoogte van de geschiedenis en recente ontwikkelingen in het dossier.

Oral history is een manier om geschiedenis vast te leggen door mondelinge overlevering. Het draait om het verzamelen, bewaren en analyseren van verhalen, herinneringen en ervaringen van individuen over gebeurtenissen, culturen en tradities. In plaats van alleen te vertrouwen op geschreven documenten, biedt oral history een levendige en persoonlijke kijk op het verleden door middel van interviews, gesprekken en getuigenissen van mensen die de gebeurtenissen zelf hebben meegemaakt.

Om een breed en groot publiek te bereiken wordt de geschiedenis op een vernieuwende manier online gepresenteerd. Epiq gaat de inhoud gebruiken en zal zorgen dat de verhalen langdurig voor het publiek toegankelijk zijn. De Groninger Archieven conserveren al het originele materiaal. Op deze wijze ontstaat een bron voor de eeuwigheid.

 

Ooggetuigen van de Gaswinning is een initiatief van negen organisaties met wortels in Groningen naar een idee van Diepduik Media.

bottom of page