top of page

Overzicht Critical Reviews 

Wim Derksen (voorzitter tijdens de Critical Reviews) en Mariëlle Gebben (procesmanager Critical Reviews) schreven een boek over de Critical Reviews: Groningen en de bevingen. Hoe kennis beleid nauwelijks beter maakt. Hierin beschrijven zij hoe bruikbaar de kennis is waarop de overheid haar beleid baseert en of het Groningse dossier daarin uniek is.

De aardbevingsproblematiek is een brij van complexe vraagstukken waarover soms flinke meningsverschillen zijn tussen wetenschappers, overheden, bedrijven, maatschappelijke instanties en bewoners. Een Critical Review is een innovatieve manier om verschillende betrokkenen over een specifiek onderwerp met elkaar in dialoog te laten treden en zo verschillende perspectieven en benaderingen inzichtelijk te maken. Doelen zijn: een helder verslag van punten waarover consensus bestaat en waarover juist niet, uitleg over de redenen voor meningsverschillen en een advies voor de (nabije) toekomst.

 

Een Critical Review brengt dus partijen bij elkaar en draagt bij aan de kennis over een lopend vraagstuk. Er worden zoveel mogelijk belanghebbenden uitgenodigd om deel te nemen.

Wie organiseert de Critical Review?

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de opdracht gegeven om een serie Critical Reviews te organiseren. De RUG vindt het van groot belang dat de organisatie onafhankelijk is. Daarvoor heeft de RUG een onafhankelijk voorzitter en organisator aangesteld. De RUG bewaakt de inhoud en de kwaliteit van het proces en zorgt voor reflectie en evaluatie na afloop.

Verslag van een laatste Critical Review

mei 2021

Verslag over de benutting van kennis in de versterking

juni 2020

Verslag over de regionale economie

januari 2019

Verslag over de waarde van erfgoed

juni 2018

Verslag over onderzoek naar de ontwikkeling van woningwaarde in het aardbevingsgebied

maart 2018

Verslag over onderzoek naar de ontwikkeling van woningwaarde in het aardbevingsgebied

maart 2017

bottom of page