top of page

In de media

We zijn als Kennisplatform zeer betrokken bij alle ontwikkelingen binnen het gaswinningsdossier. Ons voornaamste doel is het creëren van aandacht voor de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en andere type mijnbouw. We fungeren graag als vraagbaak en leveren zo nu en dan een bijdrage die in de media verschijnt. Hieronder vind je een overzicht van deze bijdragen. 

bottom of page