top of page

Evaluatie Commissie Bijzondere Situaties

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, heeft het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen een evaluatie uitgevoerd van de Commissie Bijzondere Situaties. Deze Commissie is sinds 2014 actief als een vangnet voor bewoners van het gaswinningsgebied die door een stapeling van problemen in de knel komen. De Commissie biedt maatwerkoplossingen om bewoners weer perspectief te geven. 

 

De evaluatie beslaat de gehele periode waarin de Commissie werkzaam is: van de start van de Commissie in 2014, als adviescommissie van de NAM, tot het heden, waarin ze adviescommissie van het IMG is. Daarnaast reflecteren we op de toekomst van vangnetten zoals de Commissie: wat voor hulp is er naar verwachting de komende jaren nodig in Groningen en rond de gasopslag Norg voor bewoners die in de knel komen? Voor het beantwoorden van deze vraag worden in de evaluatie ook de verschillen belicht tussen de Commissie Bijzondere Situaties en een ander recent opgericht vangnet: het Interventieteam.

 

De evaluatie kent verschillende onderdelen. (i) Voor de desk research analyseerden we verschillende (beleids-)documenten, waaronder de jaarverslagen van de Commissie en de Onafhankelijke Raadsman, Kamerstukken en wetteksten. (ii) In 29 interviews spraken we in totaal 37 personen die op enige manier betrokken waren bij de Commissie. We interviewden onder andere professionals betrokken bij de Commissie, de gemeenten betrokken bij de aanvoer van casuïstiek en maatschappelijke organisaties met zicht op de problematiek. (iii) De analyse en reflectie kenden verschillende fasen: na een eerste tentatieve analyse, werden de eerste indrukken nader onderzocht in vervolg interviews. 

 

De resultaten van de evaluatie worden gepresenteerd in het eindrapport Hulp bij bijzondere en schrijnende situaties in Groningen: een evaluatie en vooruitblik. Deze werd eind mei aangeboden aan de opdrachtgever, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het rapport is door staatssecretaris Vijlbrief aan de Tweede Kamer aangeboden en besproken in het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 30 juni 2022. 

bottom of page