top of page
Debat - Verder bouwen op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie

Op vrijdag 24 februari presenteerde de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen (PEAG)  in Zeerijp het rapport ‘Groningers boven gas’. Er is uitgebreid onderzoek gedaan. Tussen juni en oktober 2022 vonden de openbare verhoren plaats waarbij in totaal 68 personen verhoord werden. Hierna is de commissie begonnen met het opstellen van het eindrapport. Als Kennisplatform wilden we graag het rapport en de aanbevelingen bespreken. Daarom hielden we op maandag 6 maart, in de aula van het Academiegebouw, een debat waarin we samen met verschillende sprekers duiding gaven, reflecteerden en spraken over het gaswinningsdossier.

Sprekers 

Herman Bröring (hoogleraar bestuursrecht), Dirk Jan Wolffram (hoogleraar geschiedenis van bestuur en politiek in de moderne tijd), Reinalda Start (journalist en co-auteur De Gaskolonie), Heleen Ekker (journalist en co-auteur De Gaskolonie), Merel Jonkheid (woordvoerder Groninger Bodem Beweging), Agustín De Julio (promovendus Kennisplatform),

Tom Postmes (wetenschappelijk directeur Kennisplatform).

6 maart 2023 debat blok 1 vertrouwen gaswinning Groningen aardbevingen Shell Leefbaarheid gezondheid schade parlementaire enquete commissie
bottom of page