Herstel maatschappelijke onrust en vertrouwen

 

12 juni 2019

 

Deskundigen buigen zich over de te nemen stappen richting herstel van maatschappelijke rust en vertrouwen rondom het gaswinningsdossier.

Programmamaker, tekstschrijver, journalist en presentator Janine Abbring zit de dag voor. Nina Huygen en Annemarie Heite geven twee lezingen waarna deskundigen zich in kleine groepen buigen over herstel van maatschappelijke onrust en vertrouwen. Ons doel is om verder te komen dan alleen een goede analyse. Het gaat om concrete stappen, deels door aanwezigen zelf, hun organisaties en door goede samenwerking.


 

Nina Huygen (voormalig directeur Schadefonds Geweldsmisdrijven) vertelt over haar ervaringen bij het Schadefonds. Onder haar leiding heeft het schadefonds een geheel andere aanpak ontwikkeld voor schadeloosstelling dan voorheen. In die aanpak staan juridische overwegingen minder centraal; de nadruk in de benadering van slachtoffers ligt op het bieden van een luisterend oor, het tonen van begrip en het erkennen van geleden leed. Deze lezing biedt waardevolle inzichten voor het gaswinningsdossier.

Annemarie Heite geeft een lezing over de concrete problemen waar mensen in Groningen tegen aanlopen. Ze geeft haar eigen visie op een andere aanpak in Groningen, die kan helpen om problemen rondom schade en versterking sneller en daadkrachtiger aan te pakken. Daarin pleit zij voor een andere manier van samenwerken.