top of page

Herstel maatschappelijke onrust en vertrouwen

12 juni 2019

Deskundigen buigen zich over de te nemen stappen richting herstel van maatschappelijke rust en vertrouwen rondom het gaswinningsdossier.

Programmamaker, tekstschrijver, journalist en presentator Janine Abbring zat de dag voor. Nina Huygen en Annemarie Heite gaven twee lezingen waarna deskundigen zich in kleine groepen bogen over herstel van maatschappelijke onrust en vertrouwen. Ons doel was om verder te komen dan alleen een goede analyse. Het gaat om concrete stappen, deels door aanwezigen zelf, hun organisaties en door goede samenwerking.

Nina Huygen (voormalig directeur Schadefonds Geweldsmisdrijven) vertelde over haar ervaringen bij het Schadefonds. Onder haar leiding heeft het schadefonds een geheel andere aanpak ontwikkeld voor schadeloosstelling dan voorheen. In die aanpak staan juridische overwegingen minder centraal; de nadruk in de benadering van slachtoffers ligt op het bieden van een luisterend oor, het tonen van begrip en het erkennen van geleden leed. Deze lezing bood waardevolle inzichten voor het gaswinningsdossier.

Annemarie Heite gaf een lezing over de concrete problemen waar mensen in Groningen tegen aanlopen. Ze gaf haar eigen visie op een andere aanpak in Groningen, die kan helpen om problemen rondom schade en versterking sneller en daadkrachtiger aan te pakken. Daarin pleitte zij voor een andere manier van samenwerken.

bottom of page