top of page
Vlakkenafbeelding.jpg gaswinning, Groningen, gemeente groningen, provincie Groningen, bodemdaling, schade, parlementaire enquete commissie, patementair, overheid, Huizinge, Risk management, wisselwoning, woningmarkt, leefbaarheid, Groninger gasberaad, veiligheid, imago, cultuur
Kenniscafé 'De toekomst van exploitatie in Noord-Nederland' 

Op 18 januari hield het Kennisplatform een Kenniscafé over de toekomst van exploitatie in Noord-Nederland. De maatschappelijke impact van extractieve industrieën staat centraal. Kunnen er lessen getrokken worden uit de gaswinning casus in Groningen?  

 

Drie experts vertelden meer over de maatschappelijke impact van extractieve industrieën zoals windenergie en zoutwinning. We gingen in dialoog over maatschappelijke ontwrichting en hoe dit voorkomen en/of verzacht kan worden.

 

Frank Vanclay (Professor Culturele Geografie Rijksuniversiteit Groningen) vertelde ons meer over de impact van grote (internationale) projecten op de lokale bevolking en de omgeving en de rol van een social impact assessment. Zijn presentatie download je hier. Durk van Tuinen (Oud-directeur van Frisia Zout B.V.) nam ons mee naar Harlingen waar Frisia zout onder de Waddenzee wint. Hij vertelde wat Frisia doet om rekening te houden met omwonenden. De presentatie is hier terug te vinden. Ron van Wonderen (Thema coördinator Kennisplatform Integratie & Samenleving en senior onderzoeker Verwey-Jonker Instituut) legde uit wat de neveneffecten van het opwekken van windenergie op land zijn. Je kan zijn presentatie hier downloaden. Tom Postmes was voorzitter tijdens het Kenniscafé. 

bottom of page