Vlakkenafbeelding.jpg
Kenniscafé 'De toekomst van exploitatie in Noord-Nederland' 

Op 18 januari houdt het Kennisplatform een Kenniscafé over de toekomst van exploitatie in Noord-Nederland. De maatschappelijke impact van extractieve industrieën staat centraal. Kunnen er lessen getrokken worden uit de gaswinning casus in Groningen?  

 

Drie experts vertellen meer over de maatschappelijke impact van extractieve industrieën zoals windenergie en zoutwinning. We gaan in dialoog over maatschappelijke ontwrichting en hoe dit voorkomen en/of verzacht kan worden.

 

Frank Vanclay (Professor Culturele Geografie Rijksuniversiteit Groningen) zal ons meer vertellen over de impact van grote (internationale) projecten op de lokale bevolking en de omgeving en de rol van een social impact assessment. Durk van Tuinen (Oud-directeur van Frisia Zout B.V.) neemt ons mee naar Harlingen waar Frisia zout onder de Waddenzee wint. Hij vertelt wat Frisia doet om rekening te houden met omwonenden. Ron van Wonderen (Thema coördinator Kennisplatform Integratie & Samenleving en senior onderzoeker Verwey-Jonker Instituut) sluit online aan en legt uit wat de neveneffecten van het opwekken van windenergie op land zijn. Tom Postmes gaat het Kenniscafé voorzitten. Er is tijdens de bijeenkomst ruimte voor het stellen van vragen.

 

Het Kenniscafé is in het Engels. Vanwege COVID-19 wordt het een online evenement. Uiterlijk 17 januari ontvang je van ons een link naar de uitzending. 

Programma
15:00
15:05
15:25
15:35
15:50
15:55
16:10
16:15
16:45

Opening

Presentatie Frank Vanclay

Reflectie + online vragenronde

Presentatie Ron van Wonderen (online)

Online vragenronde

Presentatie Durk van Tuinen

Online vragenronde

Paneldiscussie

Einde