top of page

Kenniscafé

31 oktober 2019

Herman Bröring leidde de middag in met een presentatie over het onlangs verschenen boek Juridische aspecten van gaswinning – Een 'Groningse' Verkenning (Oldenhuis en anderen). Bröring schreef hierin twee hoofdstukken: Overzicht van instanties: context, functie en ontwikkeling en Publiekrechtelijke benaderingen. Hierna gaf Janet van de Bunt een lezing over de juridische aspecten van schadeafhandeling en de Tijdelijke Wet Groningen. Tot slot gaf George de Kam een lezing over de uitgangspunten en uitkomsten van de waardedalingsmodellen die vanuit Stichting Waardedaling Groningen (WAG) aan de rechtbank voorgelegd zijn. Na de lezingen was er ruimte voor discussie en werd afgesloten met een borrel.

Lezing Janet van de Bunt

Janet van de Bunt is juriste en filosofe. Een groot deel van haar werkzame leven doceerde ze aan verschillende universiteiten en deed ze onderzoek naar de juridische aspecten van schadeafhandeling. Ook werkte zij enige jaren bij het wetenschappelijke bureau van de Hoge Raad. Sinds 2017 is ze betrokken bij het gaswinningsdossier en houdt zich bezig met de juridische aspecten van de schadeafhandeling als gevolg van de gaswinning. Janet zat in de Commissie Hammerstein die in 2017 advies gaf over de schadeafhandeling. Met grote regelmaat schrijft ze wetenschappelijke artikelen (bijvoorbeeld over het concept-Wetsvoorstel Instituut mijnbouwschade Groningen) en geeft ze lezingen en cursussen over dit onderwerp.     


 

Lezing George de Kam 

George de Kam (emeritus hoogleraar Volkshuisvesting en grondmarkt aan de RUG) licht de actualiteiten rondom de waardedaling van woningen in aardbevingsgebied toe. De afgelopen maanden heeft Stichting WAG modellen laten ontwikkelen om voor haar (ongeveer 5.000) deelnemers een claim voor waardedaling te onderbouwen. Eind september heeft Stichting WAG de rechtbank gevraagd om een onafhankelijke beoordeling van de modellen te laten maken. 

bottom of page