top of page

Pilot Kennistafel: Weerbaarheid en welzijn

Juni 2017

Tijdens de kennistafel is door een groot aantal vertegenwoordigers van organisaties en bewoners een brede discussie gevoerd over de problemen en mogelijke oplossingen in de gaswinningsregio. De pilot kennistafel heeft twaalf belangrijke vragen geïdentificeerd. Op basis van de actualiteit, impact en/of een essentieel element voor toekomstige kennisagenda’s, zijn er vijf vragen die een hogere prioriteit hebben:
 

1. Wat kunnen instanties op dit moment en in deze context doen om het vertrouwen te herstellen?
2. Wat is een goede integrale aanpak voor preventie en behandeling van stress, onrust en ongenoegen door bodembeweging
3. Hoe kan de communicatie rondom bodembeweging worden verbeterd?
4. Wat is de invloed van de versterkingsoperatie op de gezondheid van bewoners?
5. Welke methoden (voor bijv. voor wederopbouw, mitigatie en preventie) die succesvol bleken bij andere rampen kunnen ook in Groningen worden toegepast?

Op basis van deze vragen kunnen de contouren geschetst worden van een aantal thema’s:


Thema 1: Van kwetsbaarheid en onveiligheid naar weerbaarheid. Welke monitoring, preventie, interventies en communicatiemiddelen zijn nodig om individuen en gemeenschappen (intergenerationele) een stap vooruit te helpen?


Thema 2: Een verbeterde woonomgeving. Welke uitgangspunten en werkwijzen helpen, van keukentafel tot bestuurlijk niveau, om een werkbare afweging te maken tussen eisen ten aanzien van veiligheid, wensen van bewoners, het identificeren en conserveren van cultureel en gezichtsbepalend erfgoed, het versterken van de Groningse identiteit, en het verduurzamen van de woonomgeving?


Thema 3: Economisch en maatschappelijk herstel. Welke middelen en methoden stimuleren ondernemerschap, daadkracht van bewoners en bestuurders en versterken sociale verbanden en cohesie?


Thema 4: Herstel van vertrouwen. Welke werkwijzen en afspraken maken het mogelijk om constructief samen te werken, van keukentafel tot bestuurlijk niveau, en zowel binnen overheden en verschillende lagen van overheid, de private sector, en bewoners, als tussen deze verschillende groepen actoren?

bottom of page