top of page

Kennistafel: Bottom-up initiatieven

21 november 2019

Initiatiefnemers, overheden en organisaties die betrokken zijn bij bottom-up initiatieven lopen in de praktijk tegen allerlei vragen en dillema’s aan. Ons doel is om meer inzicht te krijgen in verschillende situaties. Is er een antwoord gevonden op vragen als:  

  • Hoe houd je iedereen om tafel / hoe houd je mensen betrokken?

  • Hoe worden collectief en individueel belang bij elkaar gebracht? En hoe ga je om met diegenen die niet voor het collectieve idee staan?

  • Wie bepaalt wat leefbaarheid (economisch/sociaal) is? Hoe stel je die prioriteiten?

  • Welke ruimte kunnen bewonersinitiatieven nemen, welke verantwoordelijkheden mogen zij op zich nemen?

  • In hoeverre kan de overheid loslaten?

bottom of page