top of page

Nienke is sinds de oprichting van het Kennisplatform (2018) betrokken als coördinator. Samen met Tom geeft ze leiding aan het team en geeft ze organisatorisch en inhoudelijk vorm aan het platform. In 2018 promoveerde ze aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (afd. Culturele Geografie). Hiervoor deed ze onderzoek naar landonteigening in Argentinië en de spanningen en samenwerking die hierdoor ontstonden tussen overheid, bedrijven en bewoners. In haar werk bij het Kennisplatform vindt ze het belangrijk om onderzoeksresultaten breder te delen en zo bij te dragen aan het verbeteren van de aanpak in het gaswinningsdossier. Hierbij vindt ze het belangrijk om mensen vanuit verschillenden hoeken en disciplines samen te brengen. Nienke denkt graag mee over de lessen van Groningen en hoe bewoners beter betrokken kunnen worden in de versterkingsopgave en bij toekomstige energie projecten in de provincie.

Dr. Nienke Busscher

  • LinkedIn
university-of-groningen.png
KPL_22_portretten-200-WEB.jpg
bottom of page