top of page
Seminar ‘Reconciliation and the restoration of relations in Groningen’

Op 9 februari 2022 organiseerde het Kennisplatform een seminar met prof. Nurit Shnabel en prof. Katherine Stroebe over verzoening en herstel van vertrouwen in Groningen. Problemen rond de gaswinning hebben het vertrouwen en de relaties in Groningen ernstig geschaad. Jaren van gebroken beloften, systeemveranderingen en radicale beleidswijzigingen hebben de relaties tussen burgers, overheden en het bedrijfsleven beïnvloed. Kunnen deze verbroken relaties worden hersteld en kan het vertrouwen worden herwonnen? En zo ja, hoe?

 

Samen met prof. Nurit Shnabel (Tel Aviv University, Israël) en prof. Katherine Stroebe (Rijksuniversiteit Groningen) hebben we nagedacht over de noodzaak en mogelijkheden voor herstel van relaties en vertrouwen in Groningen. Het doel van het seminar was om wetenschappers en wetenschappelijke inzichten te betrekken bij discussies over verzoening en herstel van vertrouwen in Groningen.

 

Sprekers

Nurit Shnabel werkt bij de afdeling Psychologie van de Universiteit van Tel Aviv en is hoofd van het Improving Social Relations Lab. Haar onderzoek richt zich op verzoening en het herstel van relaties, met bijzondere aandacht voor sociaal-emotionele behoeften van groepen en individuen in de context van intergroeps- en interpersoonlijke conflicten. Katherine Stroebe onderzoekt de sociale psychologie van onrechtvaardigheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als hoofd van Gronings Perspectief doet ze onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van onder meer gezondheid, welzijn en vertrouwen in Groningen.

Programma

Aan de hand van de vele onderzoeken van Gronings Perspectief besprak Katherine Stroebe of en hoe vertrouwen en relaties in Groningen beschadigd zijn. Tussen welke actoren is het vertrouwen geschonden? Aan de hand van voorbeelden uit de hele wereld waar de relatie tussen overheid en (een groep) burgers beschadigd is, reflecteerde Nurit Shnabel vervolgens op de gang van zaken in Groningen. Daarnaast heeft haar werk over interpersoonlijke en intergroepsconflicten inzicht gegeven in wat er in Groningen gedaan kan worden om verzoening te bevorderen en relaties en vertrouwen te herstellen. Na de twee presentaties was er tijd voor een plenaire discussie.

 

Meer weten over de maatschappelijke impact van gaswinning in Groningen? Een Engelse vertaling van de samenvatting en reflectie van ons literatuuronderzoek Insight into impact is nu beschikbaar! 

bottom of page