top of page
GOLRAA_18_Fledderman-165.jpg Groningen gaswinning, Groninger bodembeweging, Gaswinning, aardbevingen, bodemdaling, maatschappelijke gevolgen gaswinning, schade, welzijn, crisis, overheid, inwoners, Huizinge, fossiele inustrie, Shell, Exxonmobil, economie, energie, gas
Webinar 'Groningen en de bevingen'
Hoe kennis beleid nauwelijks beter maakt – een webinar over de Critical Reviews

Tussen maart 2017 en juni 2021 heeft het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen een zestal Critical Reviews laten uitvoeren. 

 

Tijdens zo’n Critical Review stond een specifiek onderwerp binnen het gaswinningsdossier centraal. Het dossier kent soms flinke meningsverschillen tussen wetenschappers, overheden, bedrijven, maatschappelijke instanties en bewoners. Het doel van een Critical Review is om met deze partijen in dialoog te treden en zo verschillende perspectieven en benaderingen inzichtelijk te maken.

 

Wim Derksen (voorzitter tijdens de Critical Reviews) en Mariëlle Gebben (procesmanager Critical Reviews) schreven er een boek over: Groningen en de bevingen. Hoe kennis beleid nauwelijks beter maakt. Hierin beschrijven zij hoe bruikbaar de kennis is waarop de overheid haar beleid baseert en of het Groningse dossier daarin uniek is. Het boek werd gepresenteerd tijdens de webinar op 27 januari 2022. 

 

Hans Alders (oud Nationaal Coördinator Groningen) nam deel als initiatiefnemer van de Critical Reviews: hoe kijkt hij terug op de Critical Reviews? Jouke de Vries (voorzitter College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen) reflecteerde op de uitwisseling tussen wetenschap en beleid. Vanuit het Kennisplatform hebben Tom Postmes en Nienke Busscher het gesprek gevoerd over de rol van kennis bij complexe maatschappelijke vraagstukken.

bottom of page