Gaswinning aardbevingen Groningen versterking en nieuwbouw, erkenning immateriele schade.jpg

Naar aanleiding van de regeling voor de immateriële schadevergoeding zijn het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen en het Instituut Mijnbouwschade Groningen vrijdag 11 juni 2021 met elkaar in gesprek gegaan over genoegdoening. Bodembeweging door gaswinning heeft niet alleen geleid tot fysieke schade, maar ook tot overlast, ervaren onveiligheid en soms chronische stress. Een regeling voor immateriële schade van deze omvang is uniek in Nederland. Het doel is om het leed van gedupeerden te compenseren.

 

In de huidige situatie in Groningen is een gesprek over genoegdoening ingewikkeld. De realiteit is dat veel bewoners nog jaren zullen worstelen met de versterking van hun huizen en schadevergoedingen. En we weten dat dit voor velen een strijd is. Dat maakt een goed gesprek over compensatie van leed lastig en emotioneel voor betrokkenen. Het Kennisplatform wil hier ondanks toch mee aan de slag. Enerzijds omdat het IMG regelingen als deze vanaf 2021 gaat uitvoeren, anderzijds omdat het van groot belang is dat bewoners goed geïnformeerd worden en de kans krijgen om hun vragen te stellen en hun mening te geven.

Webinar - Over immateriële schade, genoegdoening en erkenning: in gesprek met het Instituut Mijnbouwschade Groningen 

Sprekers

Ellen Giebels (Hoogleraar psychologie en lid Bestuur IMG) en Bas Kortmann (Hoogleraar burgerlijk recht en voorzitter Bestuur IMG) lichten de regeling immateriële schade toe en de dilemma’s waar het IMG tegen aan loopt in het uitwerken van de regeling. Bas Kortmann licht de juridische kaders toe waarmee het IMG moet werken en Ellen Giebels gaat in op hoe een dergelijke regeling kan zorgen voor genoegdoening voor bewoners. Nina Huygen (Manager bij Rijksoverheid) neemt ons mee in de lessons learned, die uit haar werk zijn te halen als voormalig directeur Schadefonds Geweldsmisdrijven en haar huidige opdracht voor de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid rondom erkenningsmaatregelen naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie De Winter in het dossier ‘Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden’. Hanneke Muthert (Adjunct hoogleraar godsdienstpsychologie) geeft een reflectie op de opgave die er ligt in Groningen wat betreft zingeving, het existentieel en psychisch leed en wat er nodig is voor bewoners om verder te kunnen met hun leven. Tom Postmes (Hoogleraar sociale psychologie en wetenschappelijk directeur van het Kennisplatform) leidt het gesprek.

Het webinar wordt afgerond met een live Q&A sessie.