top of page
Gaswinning aardbevingen Groningen versterking en nieuwbouw, erkenning immateriele schade.jpg Immateriele schade, schade, schade vergoeding, versterking, aardbeving, bodemdaling Groningen, provincie Groningen, Gemeente Groningen, Mijnbouwschade Groningen, Instituut Mijnbouwschade Groningen, erkenning, Genoegdoening, Gaswinning Groningen, Inwoners, crisis, ramp
Webinar - Over immateriële schade, genoegdoening en erkenning: in gesprek met het Instituut Mijnbouwschade Groningen

Naar aanleiding van de regeling voor de immateriële schadevergoeding zijn het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen en het Instituut Mijnbouwschade Groningen vrijdag 11 juni 2021 met elkaar in gesprek gegaan over genoegdoening. Bodembeweging door gaswinning heeft niet alleen geleid tot fysieke schade, maar ook tot overlast, ervaren onveiligheid en soms chronische stress. Een regeling voor immateriële schade van deze omvang is uniek in Nederland. Het doel is om het leed van gedupeerden te compenseren.

 

In de huidige situatie in Groningen is een gesprek over genoegdoening ingewikkeld. De realiteit is dat veel bewoners nog jaren zullen worstelen met de versterking van hun huizen en schadevergoedingen. En we weten dat dit voor velen een strijd is. Dat maakt een goed gesprek over compensatie van leed lastig en emotioneel voor betrokkenen. Het Kennisplatform wil hier ondanks toch mee aan de slag. Enerzijds omdat het IMG regelingen als deze vanaf 2021 gaat uitvoeren, anderzijds omdat het van groot belang is dat bewoners goed geïnformeerd worden en de kans krijgen om hun vragen te stellen en hun mening te geven.

Sprekers ​

 

Ellen Giebels (hoogleraar Psychologie en lid Raad van Bestuur IMG) en Bas Kortmann (hoogleraar Civiel recht en voorzitter Raad van Bestuur IMG) gaven uitleg over de immateriële schaderegeling en de dilemma's die de IMG tegenkomt bij de uitwerking van de regeling. Bas Kortmann legde uit binnen welke wettelijke kaders het IMG moet werken en Ellen Giebels besprak hoe zo'n regeling voor tevredenheid van bewoners kan zorgen. ​

 

Nina Huygen (manager bij de Rijksoverheid) nam ons mee in de lessen die ze leerde uit haar werk als voormalig directeur Schadefonds Geweldsmisdrijven en haar huidige opdracht bij de ministeries van VWS, Justitie en Beveiliging inzake erkenningsmaatregelen naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie De Winter in het dossier 'Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden'.

 

Hanneke Muthert (adjunct-hoogleraar godsdienstpsychologie) gaf een reflectie op de opgave die in Groningen ligt op het gebied van zingeving, existentieel en psychisch lijden en wat er nodig is voor bewoners om verder te kunnen met hun leven.

 

Tom Postmes (hoogleraar sociale psychologie en wetenschappelijk directeur van het Kennisplatform) leidde de discussie.

bottom of page