Sustainable Society-0699.jpg

De maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en de bodembeweging zijn omvangrijk en complex. Kennis hierover is verspreid over veel verschillende onderzoeken, kennisinstellingen en instanties. Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen* brengt deze kennis in kaart en geeft hierbij aan wat onopgeloste vraagstukken zijn. Daarnaast brengt het kennisplatform kennisvragers en kennisaanbieders samen en stimuleert het samenwerkingsverbanden.

Naast kennis over maatschappelijke thema’s in Groningen, verzamelen wij ook kennis rondom andere extractive industries elders ter wereld, denk aan: mijnbouw, windmolen- en zonneparken, zoutwinning en geothermische energie. Zo krijgen we inzicht in de weerbaarheid van mensen bij mogelijke gevaren en rampen. Dit helpt ons om te leren van de dingen die in Groningen fout zijn gegaan. Zo levert kennis over Groningen een positieve bijdrage: het helpen voorkomen dat commerciële successen een sociaal fiasco worden. 

Het kennisplatform richt zich op een kansrijke toekomst. Daarbij ligt onze focus op de volgende 4 maatschappelijke thema's:

Persoonlijke weerbaarheid

Hoe vermijden we kwetsbaarheid en onveiligheid en stimuleren we de weerbaarheid van bewoners? Wat is de ideale woonomgeving, waar komt dit onder druk te staan en hoe herstel je dit? Welke monitoring, preventie, interventies en communicatiemiddelen zijn nodig om individuen en gemeenschappen een stap vooruit te helpen?

Een gezonde en leefbare woonomgeving 

Welke uitgangspunten en werkwijzen helpen, van keukentafel tot bestuurlijk niveau, bij het maken van een werkbare afweging tussen bouwveiligheidseisen, wensen van bewoners, het identificeren en behouden van cultureel en gezichtsbepalend erfgoed en het verduurzamen van de woonomgeving?

 

Economische en maatschappelijke vitaliteit

Welke middelen en methoden stimuleren ondernemerschap en daadkracht van bewoners en bestuurders?

 

Vertrouwen in onderlinge verbanden, regels en structuren

Welke werkwijzen en afspraken maken het mogelijk om constructief samen te werken, van keukentafel tot bestuurlijk niveau?

Nieuws

 
 

Kennistafels

Onze kennistafels zijn bijeenkomsten waar vraagstukken die leven rondom de gevolgen van de gaswinning en bodembeweging worden bediscussieerd. Deelnemers aan de kennistafels zijn genodigde medewerkers van kennisinstellingen, burgerorganisaties, belangenorganisatie, overheden en bedrijven.

 

Partners

ggd.jpg
hanzehogeschool-logo-png-transparent.png
university-of-groningen.png

Contact

Rijksuniversiteit Groningen 

Jantina Tammeshuis - Sustainable Society

Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 68

9712 SK Groningen

T 050 363 6317

In verband met de Corona-maatregelen is ons kantoor gesloten en werken wij vanuit huis. We zijn bereikbaar via de mail.

Bedankt! Bericht verzonden.

  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn

* Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen is in 2018 opgericht in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.