top of page
banner Inzicht in impact 2023 Groningen, gaswinning, aardbevingen, ramp, crisis , overheid, bodemdaling, bevingen, shell, Exxonmobil, Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Drenthe, Maatschappelijke gevolgen, woningmarkt, vertrouwen, huisvesting, cultureel erfgoed, Nij Begun, Mijnraad, economie, fossiele industrie, maatschappelijke impact, energie, ereschuld, erkenning, versterking, leefbaarheid, Groninger bodembeweging. Gromninger gasberaad. Gaskraan dicht, risk management, Huizinge, vertrouwen, effectgebied, wisselwoning, huisvesting, cultureel erfgoed, woningmarkt, veiligheid, immateriele schade, imago, leefbaarheid, groninger bodembeweging, groninger gasberaad, inwoner, ramp, crisis, overheid, Shell, Exxonmobil, NCG, IMG, NPG, CVB, provincie groningen, maatschappelijke gevolgen, bodemdaling, bevingen, mijnraad, miijnbouw, het groninger gasveld, ruimtelijke kwaliteit, risico, kamp, alders, vijlbrief, susan top, gaswinning, aardbevingen, Nij Begun, gas, fossiel, fossiele industrie,

De maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en de bodembeweging zijn omvangrijk en complex. Kennis hierover is verspreid over veel verschillende onderzoeken, kennisinstellingen en instanties. Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen* brengt deze kennis in kaart en geeft hierbij aan wat onopgeloste vraagstukken zijn. Daarnaast brengt het Kennisplatform kennisvragers en kennisaanbieders samen en stimuleert het samenwerkingsverbanden.

Het Kennisplatform is onafhankelijk. We behartigen geen belangen en kiezen geen positie in beleidskwesties. Onze rol is om samen met de belanghebbenden de beste kennis op dit gebied te verzamelen, te duiden en doeltreffend te verspreiden. Het Kennisplatform bestaat uit een interdisciplinair team. We zijn toegankelijk en staan open voor iedereen die geïnteresseerd is in of wil bijdragen aan de ontwikkeling van kennis over de maatschappelijke kwesties in Groningen. We hebben een open houding naar de verschillende belangen die spelen in het gaswinningsdossier.

De drie kernthema's van het Kennisplatform zijn:

1. Impact en ontwrichting
Het Kennisplatform richt zich op het in kaart brengen van de verschillende aspecten van maatschappelijke impact van de gaswinning in Groningen. Het brede begrip 'maatschappelijke ontwrichting' speelt een centrale rol bij de vormgeving van mijnbouwprojecten, maar het concept is onvoldoende gedefinieerd. 

2. Herstel en vertrouwen

In Groningen heeft de aanpak van de gaswinningsproblematiek geleid tot materiële en immateriële schade, onveiligheid en een gebrek aan vertrouwen. Om verder te kunnen, is een correcte afhandeling van de problematiek van groot belang. Erkenning speelt hierin een centrale rol. 

 

3. Lessen van Groningen

Uit de ervaringen met de gaswinningsproblematiek in Groningen, kunnen lessen worden getrokken voor de aanpak van mijnbouwprojecten in Groningen maar ook in de rest van Nederland.

* Het Kennisplatform ontvangt subsidie vanuit: het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Nationaal Coördinator Groningen en de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Groningen, Midden-Groningen en Oldambt.

Nieuws
RUG_20_Geir_MKidV-277.jpg

Samen kennis, inzichten en ervaringen beter benutten

RUG_22_Thesinge_MKidV-113-71-WEB.jpg

 In gesprek met onderzoeksjournalist Marcel Metze

Omslagbeeld_MKidV-2 2-CMYKkleiner.jpg

De maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en denkrichtingen voor de toekomst

RUG_20_Geir_MKidV-263.jpg

op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie 

RUG_Stedum_voorjaar2023-2-WEB.jpg

Over maatschappelijke impact

en de toekomst

NB_16_WOBBES-168.jpg

 Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws en onze activiteiten? Meld je dan nu vrijblijvend aan voor onze nieuwsbrief en mailings. 

Bedankt voor de inzending!

We zijn als Kennisplatform zeer betrokken bij alle ontwikkelingen binnen het gaswinningsdossier. Ons voornaamste doel is het creëren van aandacht voor de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en andere type mijnbouw. We fungeren graag als vraagbaak en leveren zo nu en dan een bijdrage die in de media verschijnt. 

Rijksuniversiteit Groningen 

Jantina Tammeshuis 

Nieuwe Kijk in 't Jatstraat 68

9712 SK Groningen

Heb je input voor ons? Of wil je meer inhoudelijke informatie over bepaalde onderzoeken? Stuur ons een e-mail door het contactformulier in te vullen. 

Bedankt! Bericht verzonden.

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
  • X
bottom of page