Nieuws & Activiteiten

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen organiseert kennistafels, kenniscafés en kenniscongressen om onderzoekers, bewoners, professionals, ondernemers, en bestuurders samen te brengen die betrokken zijn bij het genereren van onderzoek en kennis gerelateerd aan de hoofdthema’s van het Kennisplatform. Hier vindt u nieuws en andere informatie over recente en aankomende activiteiten van het Kennisplatform.

Kenniscafés

 

Onze periodieke Kenniscafés zijn toegankelijk voor een breed publiek van bewoners tot deskundigen. In een informele setting wordt kennis gedeeld en is er de mogelijkheid om te netwerken.

Kenniscongressen

 

Ieder jaar organiseren wij een openbaar congres, toegankelijk voor een breed publiek van bewoners tot deskundigen. Er wordt zowel bestaande als nieuwe kennis over het Groningse aardbevingsdossier gedeeld. Dit congres organiseren wij in samenwerking met het Kennisplatform Bouwen en Versterken. 

PHOTO-2020-04-02-15-30-14_edited.jpg

September 2019

Kenniscongres Sterk Groningen!

Over leefbaarheid en techniek.

Download hier het sfeerverslag.

media-studio.edited-file-name.jpg

November 2018

Kenniscongres Veilig wonen!

Over leefbaarheid en techniek.

Download hier het sfeerverslag.

Kennistafels

 

Onze kennistafels zijn bijeenkomsten waar vraagstukken die leven rondom de gevolgen van de gaswinning en bodembeweging worden bediscussieerd. Deelnemers aan de kennistafels zijn genodigde medewerkers van kennisinstellingen, burgerorganisaties, belangenorganisatie, overheden en bedrijven.