Webinar PE.jpg

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek Aardgas, risico's en besluiten en de aankomende parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen, hield Sustainable Society & Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen donderdag 18 februari de webinar: 'Parlementaire Enquête Gaswinning Groningen'. 

 

Prof. dr. Dirk Jan Wolffram trapte de live webinar af met zijn reflectie op de functie en opzet van de parlementaire enquête. Prof. dr. Charles Vlek ging vervolgens in op enkele thema's die hij als de hoofdkwesties van de parlementaire enquête beschouwt. Prof. dr. Herman Bröring sloot af met de mogelijke verwachtingen die er zijn omtrent de parlementaire enquête en de mate waarin de parlementaire enquête tegemoet zou kunnen komen aan deze verwachtingen. 

 

De webinar is terug te kijken via onderstaande link:

https://www.youtube.com/watch?v=lASExN7abLg&feature=youtu.be

De presentatie van Charles Vlek is hier te downloaden.

Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen 

© 2021 Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen  |  Created by StudioTW