top of page

'Groningen gaat verder'
Online programma over de toekomst van het gaswinningsdossier

Een fysiek congres was in 2020 helaas niet mogelijk. Kennisplatforms BuildinG én Leefbaar en Kansrijk Groningen organiseerden in november daarom een online programma: ‘Groningen gaat verder’. Een titel met een dubbele lading. De versterkingsoperatie sluimert voort, de schademeldingen stromen nog steeds binnen en veel Noorderlingen zitten al jaren gevangen in onzekerheid. Maar de titel refereert ook aan de enorme veerkracht van de regio en wilskracht van haar bewoners en ondernemers: we gaan verder!

In het programma kwamen diverse gasten aan het woord over de stand van zaken in het gaswinningsdossier, het bestuursakkoord dat onlangs is gesloten, de noodzaak van anders omgaan met bewoners en de kansen voor de regio.

De gasten waren Michel Dückers (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg), Susan Top (Gasberaad) en Sander Wubbolts (Bouwend Nederland). Zij gingen in gesprek over het bewaken van belangen van de bewoner (Susan Top), wat de impact is van aardbevingen op de gezondheid van bewoners (Michel Dückers) en hoe de bouw nu echt meerwaarde kan leveren voor bewoners (Sander Wubbolts).

Daarnaast vertelde fotograaf Dirk-Jan Visser in een korte film hoe het boek Voorland Groningen, wandelingen door het Antropoceen, waar hij aan meewerkte, tot stand is gekomen. Het boek en de app Voorland is een uitnodiging om mee te wandelen door het eeuwenoude Groninger cultuurlandschap en samen de tekens te lezen van een tijd die komt. Dirk-Jan liet zien hoe hij als fotograaf van het boek de regio heeft leren kennen.

Tenslotte gingen Rolf Koops en Tom Postmes in gesprek over het bestuursakkoord en de rol van kennis en innovatie in het dossier. Chris Kuijpers (directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen bij het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) lichtte de rol van het ministerie toe.

Het programma werd geleid door Arno van der Heyden.

Dit online programma was een samenwerking tussen beide kennisplatforms en mediapartner NoordZ.

Sprekers

Michel Dückers 
Michel Dückers is onderzoeksleider bij Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg). Binnen zijn onderzoeksprogramma Rampen en Milieudreigingen focust hij zich op de impact van rampen en milieudreigingen op de gezondheid van mensen. 

Susan Top 

Susan Top is secretaris van Groninger Gasberaad.
Het Groninger Gasberaad is een collectief van maatschappelijke organisaties waarbij zoveel mogelijk sectoren zijn vertegenwoordigd. In augustus 2020 bracht het Gasberaad een barometer uit om overzicht te geven van alle batches, pilots, regelingen en instanties. 

Sander Wubbolts 
Sander Wubbolts is sinds 2013 werkzaam bij ondernemersorganisatie voor bouw en infra, Bouwend Nederland. Als regiomanager van het Noorden zet Sander zich binnen het aardbevingsdossier in voor de belangen van bouw- en infrabedrijven. Maar ook als inwoner van de provincie Groningen is hij betrokken bij de ontwikkelingen rondom de bevingen. 

Dirk Jan Visser 
Dirk Jan Visser is documentaire fotograaf, docent en onderzoeker met een achtergrond in de kunst en journalistiek. Naast zijn werk als documentairemaker is hij een van de initiatiefnemers en eigenaar van Atelier aan de Middendijk. Dit is een kleine boerderij in Usquert die als uitvalsbasis heeft gediend voor het maken van het boek Voorland. 

Rolf Koops

Rolf Koops is sinds de oprichting in 2017 directeur van Stichting BuildinG, een noordelijk kennis- en innovatiecentrum voor toekomstbestendig bouwen. In BuildinG komen ondernemers, onderzoekers en overheden samen om nieuwe producten te testen en te ontwikkelen die in Groningen en daarbuiten gebruikt kunnen worden. Focus op de bewoners, aardbevingsbestendig, levensloopbestending en energiezuinig: BuildinG is thuis in de toekomst.


Tom Postmes

Tom Postmes is hoogleraar sociale psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook is hij wetenschappelijk directeur van het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen, dat kennis bij elkaar brengt en deelt over de maatschappelijke impact van de bodembeweging en de transities hierbij: van onveilig naar veilig, van gas naar groen, van rampgebied naar leefbare omgeving. Hij onderzoekt menselijk gedrag in virtuele groepen en gemeenschappen, in grote mensenmassa's, maar ook in organisaties en "gewone" teams. Kernvraag in zijn werk is hoe uit het gedrag en de ideeën van individuen een collectief groeit. 

Chris Kuijpers 
Chris Kuijpers is sinds 1 augustus 2017 directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij richt zich onder andere op het de samenwerking tussen woningbouw, ruimtelijke ontwikkeling en bestuur. 

bottom of page