top of page
critical review versterking woningen gaswinning en aardbevingen in Groningen
Anker 1

Critical Review #5 - Over de benutting van kennis in de versterking

Op 24 juni heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) het verslag van een kritische beschouwing over de benutting van kennis in de versterking aangeboden aan de Nationaal Coördinator Groningen. Dit verslag is gebaseerd op een serie individuele interviews en twee open dialogen tussen mensen die zich vanuit de wetenschap, de overheid en instanties bezighouden met de versterkingsopgave in Groningen. De bijeenkomsten stonden onder leiding van hoogleraar Wim Derksen en werden georganiseerd door Mariëlle Gebben.

 

De basis van deze kritische beschouwing is een analyse van het gebruik van kennis gedurende de versterking. Op grond hiervan geven Derksen en Gebben weer hoe zij, samen met de deelnemers, reflecteren op de bruikbaarheid van kennis en de toepassing ervan in de praktijk. Uit de bevindingen blijkt een groot verschil tussen de systeemwereld van het beleid en de leefwereld van de burgers. "Zo opvallend als de kloof tussen beide in de versterking is, zagen wij en onze gesprekspartners het niet eerder." Het verslag sluit af met een blik naar de toekomst: hoe nu verder? 

bottom of page