top of page
Gaswinning Groningen.jpg gaswinning, Groningen, Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Huizinge, Bodemdaling, aardbeving, Groninger bodembeweging, Shell Exxonmobil, NCG, IMG, NPG, CVB, maatschappelijke gevolgen, gezonheid, vertrouwen, inwoners, huizenmarkt, Nij Begun
Kenniscafé 'Gaswinning en geopolitiek'

De gasprijs is gestegen. Met het afbouwen van de gaswinning uit het Groningenveld zijn we in Nederland steeds afhankelijker van de import van gas. Zijn we hierdoor overgeleverd aan Rusland? Op het gebied van geopolitiek speelt er veel. Om meer te weten te komen over gas en geopolitiek hebben we op 11 november 2021 Wendelmoet Boersema uitgenodigd om dit toe te lichten. Zij schreef het boek Gronings goud waarin deze thema’s uitvoerig aan bod komen.

 

Wendelmoet is slavist en journalist, geboren en getogen in Groningen. Als correspondent voor Trouw, Elsevier en BNR heeft ze de eerste jaren van de regering Poetin verslagen. In haar boek reconstrueert Wendelmoet de geschiedenis achter de breuklijnen waaronder de provincie Groningen zo te lijden heeft. Gronings goud vertelt het verhaal van het Groningse gas, de Russen en geopolitiek. Het kreeg een nominatie voor ‘beste politieke boek van 2021’ van het Prinsjesfestival.

 

​Na de lezing werd, aan de hand van twee pitches en een aantal stellingen, de paneldiscussie geopend. In het panel namen prof. dr. Dirk Jan Wolffram en dr. Nienke Busscher plaats. Dirk Jan is hoogleraar geschiedenis van bestuur en politiek in de moderne tijd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaf zijn visie op de bestuurlijke en politieke situatie in Groningen en welke overwegingen er gemaakt moeten worden in de energietransitie. Hij stelde dat in Groningen de provincie veel meer bestuurlijke verantwoordelijkheid zou moeten dragen voor schadeafhandeling en versterking. Verder pleitte hij voor het sneller inzetten van de energietransitie om afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. Nienke heeft onderzoek gedaan naar milieurechtvaardigheid in Argentinië en is momenteel projectcoördinator van het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen. Ze gaf inzicht in de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en hoe je vanuit een milieurechtvaardigheidsperspectief het gasdossier en de energietransitie in Groningen kunt analyseren. Ze stelde onder andere dat de belangen van burgers té lang ondergeschikt zijn geweest m.b.t. de gaswinning in Groningen. Vanuit het perspectief van milieurechtvaardigheid zou bij energiewinning naar een betere balans tussen overheid, bedrijfsleven en burgers moeten worden gestreefd.

Na afloop van de paneldiscussie was er ruimte voor het stellen van vragen. Het Kenniscafé werd geleid door Rika Pot, oud burgemeester van verschillende gemeenten in het aardbevingsgebied. 

bottom of page