top of page
Kenniscafé 'Visies op veiligheid: wat betekent dit voor de regio, woningen en bewoners?'

Op donderdag 2 februari vond ons Kenniscafé plaats met het thema: Visies op veiligheid. Wat betekent dit voor de regio, woningen en bewoners? De versterkingsoperatie is primair gericht op het herstellen van de fysieke veiligheid van woningen. Steeds vaker wordt opgemerkt dat dit veiligheidsbegrip te beperkt is omdat het bijvoorbeeld niet aansluit bij de ervaringen van bewoners. Hoe verhouden verschillende visies op veiligheid zich tot elkaar? En hoe kunnen deze visies beter samengebracht worden?

Chris Geurts (principal consultant TNO) gaf een presentatie over veiligheidskaders in Nederland en de instrumentaria die in Groningen gebruikt worden om de veiligheidsrisico’s van de gaswinning te berekenen: de seismische dreigings- en risicoanalyse (SDRA), de NPR 9998 en de typologie aanpak. Deze technische instrumentaria hebben grote maatschappelijke consequenties, omdat aan de hand hiervan bepaald wordt welke gebouwen geïnspecteerd en mogelijk versterkt moeten worden.

 

Naast dit modelmatige perspectief, bestaan ook andere visies op veiligheid. Dil Tirimanna is als senior adviseur constructies bij de Nationaal Coördinator Groningen verantwoordelijk voor het maken van berekeningen met betrekking tot de veiligheid van gebouwen. Zijn expertise ligt in het vertalen van algemene veiligheidsnormen naar versterkingsmaatregelen voor specifieke gebouwen. Tijdens het Kenniscafé vertelde hij hoe de risicoberekeningen worden gemaakt en welke afwegingen hierin een rol spelen. Geir Eide wierp als bewoner en architect een licht op de veiligheidsbeleving van bewoners. Hij vertelde over zijn ervaring met de versterking van zijn woning en reflecteerde op de ervaringen van bewoners waarbij hij als professional betrokken is. 

 

Regina Bouius-Riemersma (algemeen directeur NCG) gaf een uitgebreide reflectie over hoe de NCG deze perspectieven bij elkaar probeert te krijgen. 

Het Kenniscafé werd geleid door Melanie Bakema (beleidsadviseur Crisisbeheersing Veiligheidsregio Groningen).

bottom of page