top of page
Kenniscafé 'Visies op veiligheid: wat betekent dit voor de regio, woningen en bewoners?'
RUG_22_Thesinge_MKidV-83-68-WEB.jpg

Op donderdag 2 februari vindt ons Kenniscafé plaats met het thema: Visies op veiligheid. Wat betekent dit voor de regio, woningen en bewoners? De versterkingsoperatie is primair gericht op het herstellen van de fysieke veiligheid van woningen. Steeds vaker wordt opgemerkt dat dit veiligheidsbegrip te beperkt is omdat het bijvoorbeeld niet aansluit bij de ervaringen van bewoners. Hoe verhouden verschillende visies op veiligheid zich tot elkaar? En hoe kunnen deze visies beter samengebracht worden?

Donderdag 2 februari 2023

15.00 - 18.00 uur

Ons Dorpshuis

Abt Emopad 8, 9922 PJ Westeremden

Chris Geurts (principal consultant TNO) geeft een presentatie over veiligheidskaders in Nederland en de modellen die in Groningen gebruikt worden om de veiligheidsrisico’s van de gaswinning te berekenen: de seismische dreigings- en risicoanalyse (SDRA) en de typologie aanpak. Deze technische modellen hebben grote maatschappelijke consequenties, omdat aan de hand van deze modellen bepaald wordt welke gebouwen versterkt moeten worden. 

 

Naast dit modelmatige perspectief, bestaan ook andere visies op veiligheid. Dil Tirimanna is als senior adviseur constructies bij de Nationaal Coördinator Groningen verantwoordelijk voor het maken van berekeningen met betrekking tot de veiligheid van gebouwen. Zijn expertise ligt in het vertalen van algemene veiligheidsnormen naar versterkingsmaatregelen voor specifieke gebouwen. Geir Eide werpt als bewoner en architect een licht op de veiligheidsbeleving van bewoners. Hij vertelt over zijn ervaring met de versterking van zijn woning en reflecteert op de ervaringen van bewoners waarbij hij als professional betrokken is. 

 

Regina Bouius-Riemersma (algemeen directeur NCG) geeft een uitgebreide reflectie over hoe de NCG deze perspectieven bij elkaar probeert te krijgen. Tijdens het Kenniscafé is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. We sluiten af met een netwerkborrel. 

 

Het Kenniscafé wordt geleid door Melanie Bakema (beleidsadviseur Crisisbeheersing Veiligheidsregio Groningen).

Programma

 

14.30   

15.00       

Inloop

Presentatie door Chris Geurts 

Q&A publiek

Visies op veiligheid door Dil Tirimanna en Geir Eide 

Reflectie door Regina Bouius-Riemersma 

Q&A publiek

Netwerkborrel

17.00    

bottom of page