top of page

Uitkomsten van de kennistafel over bottom-up initiatieven van 21 november 2019

20 april 2020

De kennistafel heeft concrete ideeën en aanbevelingen opgeleverd die ingezet kunnen worden ter bevordering van bottom-up initiatieven en de versterking van de samenwerking tussen bewoners, overheden en organisaties. 


Van bewoners wordt bijvoorbeeld in toenemende mate verwacht dat ze meer verantwoordelijkheid nemen en krijgen voor de leefbaarheid van hun buurt. Dit vraagt om ‘weerbare gemeenschappen’, nieuwe vormen van bewonersinitiatieven en ‘doe-participatie’. Het is echter de praktijk dat bewonersinitiatieven veelal ad hoc of per onderwerp georganiseerd worden.

Daarnaast zijn vertrouwen en open, eerlijke continue communicatie noodzakelijk voorwaarden en de processen waar dorpen en wijken mee te maken krijgen zijn complex en niet altijd even doorzichtig. Vertrouwde intermediairs en dorpsondersteuners, die
door de gemeente aan het dorp gekoppeld worden, kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

U kunt de uitkomsten hier downloaden.

bottom of page