top of page
Kenniscafé 'Over de immateriële schaderegeling,
het Verhalenplatform van het IMG en erkenning'
NB_16_WOBBES-168.jpg Immateriele Schade, Immateriele schaderegeling, Gaswinning Groningen, Gemeente Groningen, IMG, Provincie Gromningen, Erkenning, CVB, NCG, Shell, Exxonmobil, Schade, gezondheid, huizen, welvaart, welzijn, economie, energie, fossiele inustrie,

In november 2021 is het IMG begonnen met het gefaseerd uitrollen van de immateriële schaderegeling. Hoe staat het ervoor sinds we in juni 2021 met het IMG hierover in gesprek gingen? Wat zijn de uitkomsten van de pilot en hoe hebben de uitkomsten hiervan de huidige regeling beïnvloed? Op dinsdag 15 februari gingen we wederom in gesprek met het IMG en twee experts over hoe deze regeling kan bijdragen aan het doel om een mate van genoegdoening te verschaffen.

 

Tijdens het Kenniscafé vertelde het IMG ook over het Verhalenplatform dat zij onlangs hebben gelanceerd. Het Verhalenplatform is een initiatief om ruimte te bieden aan mensen voor het vertellen van een persoonlijk verhaal omtrent de gaswinningsproblematiek. 

Naast Bas Kortmann (Hoogleraar burgerlijk recht en voorzitter Bestuur IMG) en Alex Sheerazi (Communicatiemanager IMG), namen ook Nina Huygen (Manager Rijksoverheid) en Hanneke Muthert (Adjunct hoogleraar godsdienstpsychologie met bijzondere aandacht voor geestelijke verzorging en welzijn) weer deel aan het Kenniscafé. Zij gaven vanuit hun eigen expertise een visie op de recente ontwikkelingen bij het IMG, het dossier en de gemoedstoestand van bewoners in het gebied. De presentatie van het IMG is hier te downloaden. je vindt de presentatie van Nina Huygen hier en die van Hanneke Muthert hier

bottom of page