top of page

Nieuwe publicatie Kennisplatform roept vragen op voor parlementaire enquête gaswinning Groningen

15 juni 2020

Op 15 juni verscheen de publicatie 'Gaswinning, aardbevingen en de maatschappelijke gevolgen voor de provincie Groningen en haar bewoners', een integraal overzicht van de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning in Groningen. Het is gemaakt door het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen en geeft de stand van kennis weer van onderzoek tot juli 2019.

Het overzicht schetst de impact van de gaswinning en de aardbevingen op de Groningse samenleving in brede zin. Daarbij worden uiteenlopende thema’s besproken, zoals leefbaarheid, woningmarkt, vertrouwen, identiteit en gezondheid. Net als in veel ander onderzoek is de conclusie dat bewoners hard zijn getroffen. Het vertrouwen in overheden en instanties is laag. Gevoelens van onveiligheid, machteloosheid, verontwaardiging, boosheid en teleurstelling zijn hoog. Mensen hebben gezondheidsklachten en stress, vooral als ze veel schade hebben.

 

Nieuw is dat ook naar de samenleving in bredere zin is gekeken. Diverse onderzoeksteams concluderen dat het beleid van de Rijksoverheid de gaswinningsproblematiek eerder heeft verslechterd dan verbeterd. In hun ogen is een institutionele crisis veroorzaakt. Hoofdonderzoeker Nienke Busscher: “Het is uitzonderlijk dat verschillende onderzoekers het zo eens zijn. Deze crisis is door de overheid zelf veroorzaakt. Dat komt ongetwijfeld in de parlementaire enquête aan bod, zeker omdat dit een crisis is die niet als crisis wordt aangemerkt.”

Ook nieuw is een overzicht van de mate waarin de regio als geheel is getroffen. De leefbaarheid van het gebied wordt lager beoordeeld dan in voorgaande jaren. Maar het vertrouwen van bewoners in de woningmarkt is ietsje hoger dan het landelijk gemiddelde in 2019. Er wordt nu veel gevraagd van bewonersinitiatieven om het gebied leefbaar te houden. Volgens onderzoekers zijn er meer investeringen nodig om de leefbaarheid op peil te krijgen. 

 

Het imago van Groningen als provincie heeft een deuk opgelopen. Het aantal mensen dat Groningen met gezelligheid associeert is sterk afgenomen en sommige toeristen geven aan niet terug te komen naar Groningen wegens de gaswinningsproblematiek. 

 

Meer informatie over de publicatie kunt u hier vinden.

Ook verscheen er een artikel in Dagblad van het Noorden over het kennisoverzicht.

publicatie Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen maatschappelijke gevolgen van gaswinning groningen.jpg Gaswinning Groningen, Aardbevingen, Maatschappelijke gevolgen, Gaswinning aardbevingen en de maatschappelijke gevolgen voor de provincie Groningen en haar bewoners, inwoners, veiligheid, huisvesting, woningmarkt, cultureel erfgoed, versterking, erkenning, vertrouwen, groninger gasberaad, immateriele schade, gezondheid, ggd, maatschappelijke impact, gemeente groningen, provincie Groningen
bottom of page