top of page

Co-creëren

In opdracht van verschillende gemeenten voert het Kennisplatform een co-creatie traject uit waarin we de wisselwerking tussen onderzoek en beleid willen stimuleren. Het doel is het beter benutten van (wetenschappelijke) kennis en praktische inzichten, maar ook het verbeteren van kennisuitwisseling tussen en binnen gemeenten. 

De eerste drie bijeenkomsten werden geleid door Suzan Christiaanse, Sjoerd IJdema en Marleen van der Werff. Ook hebben verschillende onderzoekers hun resultaten gepresenteerd. Tijdens de interactieve sessies is er onder andere gesproken over waar de kennisbehoefte ligt bij professionals in het dossier, de cirkel van invloed en hoe je bewoners hierin centraal kan stellen. Verder zijn er voorbeelden uitgewisseld uit de praktijk. Tijdens de laatste sessie werden thema's verder uitgewerkt aan de hand van de Design Thinking Method. De uitwerking betreft ideeën over het behouden en opbouwen van sociale cohesie en tools die professionals zelf nodig hebben in hun werk. Onderstaande infographics presenteren de uitkomsten. 

 

De sessies zijn voor alle professionals werkzaam in het dossier, bij zowel Groningse gemeenten als relevante maatschappelijke organisaties. Wil je een volgende keer meedoen? Neem dan vooral contact met ons op en meld je aan!

bottom of page